Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE 0917.72.46.46 - 0971.312.412

DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 06/06/2021
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK                    
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN                    
HĐ thi TN khóa thi ngày 04/04/2021
                   
                               
DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021
NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo QĐ số :25/QĐ-TCTS ngày 15 tháng 04 năm 2021)
                               
TT SBD Họ & tên Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành
đào tạo
Năm
TN
Xếp loại
TN 
Số hiệu
TN
Số hiệu
cấp bằng
 
1 V2CEK1902001 Nguyễn Đức Ba 28/08/1974 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00066 066/2021  
2 V2CEK1902002 Nguyễn Văn  Bổng 01/04/1978 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00067 067/2021  
3 V2CEK1902003 Nguyễn Thị Lan Chi 08/09/1983 Thanh Hóa Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00068 068/2021  
4 V2CEK1902004 Nguyễn Minh Chuyền 18/06/1974 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00069 069/2021  
5 V2CEK1902005 Nguyễn Công  Dũng 29/04/1975 Thanh Hóa Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00070 070/2021  
6 V2CEK1902006 Nguyễn Thanh Dũng 02/07/1981 Hải Dương Hải Dương Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00071 071/2021  
7 V2CEK1902007 Nguyễn Tiến Dũng 03/09/1979 Nghệ An Nghệ An Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00072 072/2021  
8 V2CEK1902008 Lê Quảng Dương 20/07/1976 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00073 073/2021  
9 V2CEK1902009 Nguyễn Thanh  Dương 20/06/1970 Hải Dương Hải Dương Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00074 074/2021  
10 V2CEK1902010 Tô Thị Đãi 12/10/1971 Thanh Hóa Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00075 075/2021  
11 V2CEK1902011 Vũ Tất Đức 10/08/1985 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00076 076/2021  
12 V2CEK1902012 Lê Thị Thùy Giang 18/08/1982 Gia Lai - Kon Tum Gia Lai - Kon Tum Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00077 077/2021  
13 V2CEK1902013 Hoàng Mạnh  09/02/1976 Quảng Bình Quảng Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00078 078/2021  
14 V2CEK1902014 Khương Thị Thu 06/02/1995 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00079 079/2021  
15 V2CEK1902015 Nguyễn Văn  Hải 14/11/1980 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00080 080/2021  
16 V2CEK1902016 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 17/04/1982 Hải Dương Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00081 081/2021  
17 V2CEK1902017 Nguyễn Phi  Hùng 26/02/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00082 082/2021  
18 V2CEK1902018 Phan Trọng Hùng 01/05/1966 Nghệ An Nghệ An Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00083 083/2021  
19 V2CEK1902019 Trần Mạnh Hùng 17/04/1979 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00084 084/2021  
20 V2CEK1902020 Hoàng Thị Thu Hương 20/02/1985 Cao Bằng  Cao Bằng  Nữ   Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00085 085/2021  
21 V2CEK1902021 Nguyễn Thu Hường 21/11/1990 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00086 086/2021  
22 V2CEK1902022 H July Niê 31/05/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00087 087/2021  
23 V2CEK1902023 Hoàng Anh Kiệt 26/02/1982 Hưng Yên Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00088 088/2021  
24 V2CEK1902024 Y Khuyết Niê 10/05/1978 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00089 089/2021  
25 V2CEK1902025 Trần Thị Tiểu Linh 17/02/1991 Đồng Nai Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00090 090/2021  
26 V2CEK1902026 Đặng Hồng  Lụa 27/05/1978 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00091 091/2021  
27 V2CEK1902028 Nguyễn Thị  Mai 24/10/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00092 092/2021  
28 V2CEK1902029 Lê Thị Hồng  Minh 29/10/1985 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00093 093/2021  
29 V2CEK1902030 Hoàng Thị Mùi 03/09/1982 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00094 094/2021  
30 V2CEK1902031 Nguyễn Đình Nam 20/12/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00095 095/2021  
31 V2CEK1902032 Nguyễn Hoài  Nam 02/10/1981 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00096 096/2021  
32 V2CEK1902033 Y Nôn Mlô 02/05/1974 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00097 097/2021  
33 V2CEK1902034 Nguyễn Thị Thúy Nga 25/01/1982 Quảng Nam Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00098 098/2021  
34 V2CEK1902035 Đoàn Thị Như Nguyệt 12/07/1979 Bình Định Bình Định Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00099 099/2021  
35 V2CEK1902036 Văn Thị Kim Oánh 18/02/1980 Nghệ An Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00100 100/2021  
36 V2CEK1902037 Phạm Ngọc Quang 15/05/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00101 101/2021  
37 V2CEK1902038 Phạm Quang Tân 15/09/1975 Hà Nội Hà Nội Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00102 102/2021  
38 V2CEK1902039 Nguyễn Phi Tiến 28/02/1984 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00103 103/2021  
39 V2CEK1902040 Vũ Đức Toàn 10/04/1983 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00104 104/2021  
40 V2CEK1902041 Trần Đình Toản 01/01/1979 Quảng Nam Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00105 105/2021  
41 V2CEK1902042 Phạm Anh Tuấn 04/04/1977 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00106 106/2021  
42 V2CEK1902043 Trần Thị Minh 03/10/1984 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00107 107/2021  
43 V2CEK1902044 Nguyễn Quốc  Thanh 20/10/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00108 108/2021  
44 V2CEK1902046 Đỗ Danh Thành 14/03/1979 Nam Định Nam Định Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00109 109/2021  
45 V2CEK1902047 Phạm Nguyễn Thiện 29/06/1976 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00110 110/2021  
46 V2CEK1902048 Y Thim Mô 10/03/1976 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00111 111/2021  
47 V2CEK1902049 Nguyễn Tiến Thịnh 03/07/1980 Bắc Ninh Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00112 112/2021  
48 V2CEK1902050 Vũ Thị Trang 04/04/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00113 113/2021  
49 V2CEK1902051 Nguyễn Ngọc Trí 02/05/1973 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00114 114/2021  
50 V2CEK1902052 Triệu Văn Truyền 03/09/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Tày Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00115 115/2021  
51 V2CEK1902053 Nguyễn Phạm Mai Uyên 25/02/1987 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00116 116/2021  
52 V2CEK1902054 Nguyễn Văn Vinh 12/10/1977 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00117 117/2021  
53 V2CEK1902055 Lê Anh 09/10/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00118 118/2021  
54 V2CEK1902056 Hoàng Thị Phi Yến 26/04/1977 Bình Định Bình Định Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00119 119/2021  
55 V2CEK1902057 Trần Vân Công 29/01/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00120 120/2021  
CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH
===
Thông báo tuyển dụng năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng giáo viên tuyển dụng giáo viên chăn nuôi, thú ytuyển dụng giáo viên công nghệ thông tin Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019 Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019,Thong bao tuyen sinh He trung cap chinh quy... DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI NGÀY 24.11.2019 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI... Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Danh sách học sinh đã được cấp bằng trung cấp tại Trường Trung cấp Trường Sơn (danh sách 1) Danh sách học sinh đã được cấp bằng trung cấp ngành sư phạm mầm non tại trường Trung cấp Trường...
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  tctruongsondaklak@gmail.com 
Điện thoại: 0262 8553 779 - 0262 8554 779 

Hot line: 0917.72.46.46 - 0971.312.412

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status