Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2020) - KHÓA THI NGÀY 18.10.2020 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 26/11/2023
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK                    
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN                    
HĐ thi TN khóa thi ngày 18/10/2020
                   
                               
DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2020) - KHÓA THI NGÀY 18.10.2020
NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo QĐ số :59/QĐ-TCTS ngày 10 tháng 11 năm 2020)
                               
TT SBD Họ & tên Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành
đào tạo
Năm
TN
Xếp loại
TN 
Số hiệu
TN
Số hiệu
cấp bằng
 
1 CNL1801004 H Khuyên MBuôn 24/08/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00052 052/2020  
2 CNL1801005 H Ngát Buôn 13/10/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00053 053/2020  
3 CNL1801009 Y Minh Buôn Dap 11/06/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00054 054/2020  
4 CNL1801021 Nguyễn Duy  Khánh 12/10/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00055 055/2020  
5 CNL1801022 Y Thin Kmăn 11/12/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  TB.Khá  TC00056 056/2020  
6 CNL1801025 Y Đhin Liêng 01/04/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00057 057/2020  
7 CNL1801027 Y Lâm Liêng 19/06/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00058 058/2020  
8 CNL1801029 Y Mang Liêng 06/10/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00059 059/2020  
9 CNL1801030 H Uôn Liêng 11/04/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00060 060/2020  
10 CNL1801032 Y Nhương Liêng Hót 21/04/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00061 061/2020  
11 CNL1801033 Vũ Văn  Lợi 24/03/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00062 062/2020  
12 CNL1801034 Y Trọng Lưk 02/01/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00063 063/2020  
13 CNL1801037 H Thuận Mbuôn 01/11/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00064 064/2020  
14 CNL1801043 Trần Đức Toàn 28/09/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00065 065/2020  
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  [email protected] 
Điện thoại: 0262 8554 779 - 0262 8553 779 

Hotline: 0898.487.026 -  0978.11.46.46

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status