Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE 0942.39.46.46 - 0971.312.412

DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2020) - KHÓA THI NGÀY 18.10.2020 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 05/06/2021
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK                    
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN                    
HĐ thi TN khóa thi ngày 18/10/2020
                   
                               
DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2020) - KHÓA THI NGÀY 18.10.2020
NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo QĐ số :59/QĐ-TCTS ngày 10 tháng 11 năm 2020)
                               
TT SBD Họ & tên Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành
đào tạo
Năm
TN
Xếp loại
TN 
Số hiệu
TN
Số hiệu
cấp bằng
 
1 CNL1801004 H Khuyên MBuôn 24/08/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00052 052/2020  
2 CNL1801005 H Ngát Buôn 13/10/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00053 053/2020  
3 CNL1801009 Y Minh Buôn Dap 11/06/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00054 054/2020  
4 CNL1801021 Nguyễn Duy  Khánh 12/10/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00055 055/2020  
5 CNL1801022 Y Thin Kmăn 11/12/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  TB.Khá  TC00056 056/2020  
6 CNL1801025 Y Đhin Liêng 01/04/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00057 057/2020  
7 CNL1801027 Y Lâm Liêng 19/06/2000 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00058 058/2020  
8 CNL1801029 Y Mang Liêng 06/10/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00059 059/2020  
9 CNL1801030 H Uôn Liêng 11/04/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00060 060/2020  
10 CNL1801032 Y Nhương Liêng Hót 21/04/2001 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00061 061/2020  
11 CNL1801033 Vũ Văn  Lợi 24/03/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00062 062/2020  
12 CNL1801034 Y Trọng Lưk 02/01/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00063 063/2020  
13 CNL1801037 H Thuận Mbuôn 01/11/2002 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00064 064/2020  
14 CNL1801043 Trần Đức Toàn 28/09/1999 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Mnông Việt Nam CNTT 2020  Khá  TC00065 065/2020  
CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH
===
Thông báo tuyển dụng năm 2022 01 cán bộ Phòng Tuyển sinh (Ưu tiên nam);05 giảng viên Chăn nuôi – Thú y;05 giảng viên Trồng trọt... Thông báo tuyển dụng năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng giáo viên tuyển dụng giáo viên chăn nuôi, thú ytuyển dụng giáo viên công nghệ thông tin Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019 Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019,Thong bao tuyen sinh He trung cap chinh quy... DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY... DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI NGÀY 24.11.2019 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI... Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  tctruongsondaklak@gmail.com 
Điện thoại: 0262 8553 779 - 0262 8554 779 

Hot line: 0917.72.46.46 - 0971.312.412

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status