Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 26/11/2023
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK                    
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN                    
HĐ thi TN khóa thi ngày 04/04/2021
                   
                               
DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021
NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo QĐ số :25/QĐ-TCTS ngày 15 tháng 04 năm 2021)
                               
TT SBD Họ & tên Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành
đào tạo
Năm
TN
Xếp loại
TN 
Số hiệu
TN
Số hiệu
cấp bằng
 
1 V2CEK1902001 Nguyễn Đức Ba 28/08/1974 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00066 066/2021  
2 V2CEK1902002 Nguyễn Văn  Bổng 01/04/1978 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00067 067/2021  
3 V2CEK1902003 Nguyễn Thị Lan Chi 08/09/1983 Thanh Hóa Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00068 068/2021  
4 V2CEK1902004 Nguyễn Minh Chuyền 18/06/1974 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00069 069/2021  
5 V2CEK1902005 Nguyễn Công  Dũng 29/04/1975 Thanh Hóa Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00070 070/2021  
6 V2CEK1902006 Nguyễn Thanh Dũng 02/07/1981 Hải Dương Hải Dương Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00071 071/2021  
7 V2CEK1902007 Nguyễn Tiến Dũng 03/09/1979 Nghệ An Nghệ An Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00072 072/2021  
8 V2CEK1902008 Lê Quảng Dương 20/07/1976 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00073 073/2021  
9 V2CEK1902009 Nguyễn Thanh  Dương 20/06/1970 Hải Dương Hải Dương Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00074 074/2021  
10 V2CEK1902010 Tô Thị Đãi 12/10/1971 Thanh Hóa Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00075 075/2021  
11 V2CEK1902011 Vũ Tất Đức 10/08/1985 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00076 076/2021  
12 V2CEK1902012 Lê Thị Thùy Giang 18/08/1982 Gia Lai - Kon Tum Gia Lai - Kon Tum Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00077 077/2021  
13 V2CEK1902013 Hoàng Mạnh  09/02/1976 Quảng Bình Quảng Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00078 078/2021  
14 V2CEK1902014 Khương Thị Thu 06/02/1995 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00079 079/2021  
15 V2CEK1902015 Nguyễn Văn  Hải 14/11/1980 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00080 080/2021  
16 V2CEK1902016 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 17/04/1982 Hải Dương Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00081 081/2021  
17 V2CEK1902017 Nguyễn Phi  Hùng 26/02/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00082 082/2021  
18 V2CEK1902018 Phan Trọng Hùng 01/05/1966 Nghệ An Nghệ An Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00083 083/2021  
19 V2CEK1902019 Trần Mạnh Hùng 17/04/1979 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00084 084/2021  
20 V2CEK1902020 Hoàng Thị Thu Hương 20/02/1985 Cao Bằng  Cao Bằng  Nữ   Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00085 085/2021  
21 V2CEK1902021 Nguyễn Thu Hường 21/11/1990 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00086 086/2021  
22 V2CEK1902022 H July Niê 31/05/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00087 087/2021  
23 V2CEK1902023 Hoàng Anh Kiệt 26/02/1982 Hưng Yên Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00088 088/2021  
24 V2CEK1902024 Y Khuyết Niê 10/05/1978 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00089 089/2021  
25 V2CEK1902025 Trần Thị Tiểu Linh 17/02/1991 Đồng Nai Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00090 090/2021  
26 V2CEK1902026 Đặng Hồng  Lụa 27/05/1978 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00091 091/2021  
27 V2CEK1902028 Nguyễn Thị  Mai 24/10/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00092 092/2021  
28 V2CEK1902029 Lê Thị Hồng  Minh 29/10/1985 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00093 093/2021  
29 V2CEK1902030 Hoàng Thị Mùi 03/09/1982 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00094 094/2021  
30 V2CEK1902031 Nguyễn Đình Nam 20/12/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00095 095/2021  
31 V2CEK1902032 Nguyễn Hoài  Nam 02/10/1981 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00096 096/2021  
32 V2CEK1902033 Y Nôn Mlô 02/05/1974 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00097 097/2021  
33 V2CEK1902034 Nguyễn Thị Thúy Nga 25/01/1982 Quảng Nam Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00098 098/2021  
34 V2CEK1902035 Đoàn Thị Như Nguyệt 12/07/1979 Bình Định Bình Định Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00099 099/2021  
35 V2CEK1902036 Văn Thị Kim Oánh 18/02/1980 Nghệ An Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00100 100/2021  
36 V2CEK1902037 Phạm Ngọc Quang 15/05/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00101 101/2021  
37 V2CEK1902038 Phạm Quang Tân 15/09/1975 Hà Nội Hà Nội Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00102 102/2021  
38 V2CEK1902039 Nguyễn Phi Tiến 28/02/1984 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00103 103/2021  
39 V2CEK1902040 Vũ Đức Toàn 10/04/1983 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00104 104/2021  
40 V2CEK1902041 Trần Đình Toản 01/01/1979 Quảng Nam Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00105 105/2021  
41 V2CEK1902042 Phạm Anh Tuấn 04/04/1977 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00106 106/2021  
42 V2CEK1902043 Trần Thị Minh 03/10/1984 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00107 107/2021  
43 V2CEK1902044 Nguyễn Quốc  Thanh 20/10/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00108 108/2021  
44 V2CEK1902046 Đỗ Danh Thành 14/03/1979 Nam Định Nam Định Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00109 109/2021  
45 V2CEK1902047 Phạm Nguyễn Thiện 29/06/1976 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00110 110/2021  
46 V2CEK1902048 Y Thim Mô 10/03/1976 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Ê đê Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00111 111/2021  
47 V2CEK1902049 Nguyễn Tiến Thịnh 03/07/1980 Bắc Ninh Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00112 112/2021  
48 V2CEK1902050 Vũ Thị Trang 04/04/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00113 113/2021  
49 V2CEK1902051 Nguyễn Ngọc Trí 02/05/1973 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00114 114/2021  
50 V2CEK1902052 Triệu Văn Truyền 03/09/1988 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Tày Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00115 115/2021  
51 V2CEK1902053 Nguyễn Phạm Mai Uyên 25/02/1987 Đắk Lắk Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Trung bình khá TC00116 116/2021  
52 V2CEK1902054 Nguyễn Văn Vinh 12/10/1977 Thái Bình Thái Bình Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00117 117/2021  
53 V2CEK1902055 Lê Anh 09/10/1975 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Giỏi TC00118 118/2021  
54 V2CEK1902056 Hoàng Thị Phi Yến 26/04/1977 Bình Định Bình Định Nữ Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00119 119/2021  
55 V2CEK1902057 Trần Vân Công 29/01/1989 Đắk Lắk Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam CNTT 2021 Khá TC00120 120/2021  
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  [email protected] 
Điện thoại: 0262 8554 779 - 0262 8553 779 

Hotline: 0898.487.026 -  0978.11.46.46

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status