Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

Thông báo chiêu sinh lớp ôn, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

Cập nhật: 15/11/2018

 

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRƯỜNG SƠN                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:……/TB-TTNNTHTS                                                                                                          Đắk Lắk, ngày …. tháng…. năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN


Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT);
Căn cứ các Thông tư “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Bộ Nội vụ và các Bộ ban ngành yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương và thi tuyển công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế nhà nước đã ban hành;
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trung tâm).
2. Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn hoặc tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
3. Thời gian học: linh hoạt vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần
4. Nội dung chương trình: (30 tiết)
- Hiểu biết về CNTT và sử dụng máy tính cơ bản;
- Xử lý văn bản cơ bản;
- Sử dụng bảng tính cơ bản;
- Sử dụng trình chiếu cơ bản;
- Sử dụng Internet cơ bản.
* Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm 30 phút và 01 bài thi thực hành 90 phút).
* Thí sinh thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản phôi do Bộ GD&ĐT cấp, có giá trị toàn quốc và không có thời hạn.
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn;
- 01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng);
- Chứng minh nhân dân photo.
6. Kinh phí bồi dưỡng và thi: 900.000 đồng/học viên
7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn
Số 164 đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại liên hệ: 0945.893.947 (Thầy Trường) – 097777.9863 (Thầy Đồng)

Nơi nhận:                                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC
- Các cơ quan, đơn vị;                                                                                                                                                           (Đã ký)
- Học viên;
- Đăng tải Website;                                                                                                                                                             Phạm Thái Hà                                                                                                                                        

 

Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  [email protected] 
Điện thoại: 0262 8554 779 - 0262 8553 779 

Hotline: 0898.487.026 -  0978.11.46.46

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status