Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE 0942.39.46.46 - 0971.312.412

Danh sách học sinh đã được cấp bằng trung cấp tại Trường Trung cấp Trường Sơn (danh sách 1)

Cập nhật: 31/05/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG TRUNG CẤP NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

(danh sách 1)

Theo Quyết định số 111/TCTS-QĐ ngày 20 tháng 7 năm 2016 - (Lớp MN03A+B -2016)

TT Họ & tên Giới
tính
Ngày sinh Nơi sinh Năm
TN
Xếp Loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ cấp bằng
1 Hoàng Thị Vân  Anh Nữ 17-04-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534871 1339
2 Võ Thị Lan  Anh Nữ 12-08-96 Nghệ An 2016 Giỏi B534872 1340
3 Tưởng Mai Anh Nữ 20-11-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534873 1341
4 Phạm Thị Ánh Nữ 22-06-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534874 1342
5 HMê Li Na Ayũn Nữ 02-08-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534875 1343
6 HJuLi Byă Nữ 01-06-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534876 1344
7 Trần Thị  Chinh Nữ 10-09-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534877 1345
8 Nguyễn Thị Kim Diễm Nữ 01-11-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534878 1346
9 Nông Thị Diện Nữ 23-01-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534879 1347
10 Lơ Yang Ka Dim Nữ 03-01-96 Lâm Đồng 2016 Khá B534880 1348
11 Đinh Thị Dung Nữ 16-10-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534881 1349
12 Ka Dung Nữ 27-03-96 Lâm Đồng 2016 TB.Khá B534882 1350
13 Trương Thị Mỹ  Dung Nữ 14-02-96 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534883 1351
14 H Bữ Êban Nữ 10-01-95 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534884 1352
15 Rơ Châm  Gái Nữ 16-08-93 Gia Lai 2016 TB.Khá B534885 1353
16 Nguyễn Thị Ngân Giang Nữ 05-02-94 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534886 1354
17   H Bất Nữ 20-10-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534887 1355
18 Kpă H Choen Nữ 12-01-96 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534888 1356
19 K Pă H Điet Nữ 20-08-95 Gia Lai 2016 TB.Khá B534889 1357
20   H Hen Nữ 01-06-92 Đắk Lắk 2016 Khá B534890 1358
21   H Hương Nữ 09-10-96 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534891 1359
22 H Bin H Long Nữ 08-10-94 Đắk Lắk 2016 Khá B534892 1360
23 Võ Thị Bảo  Hân Nữ 30-04-96 Gia Lai 2016 Khá B534893 1361
24  Hồ Thị Ngọc Hằng Nữ 23-03-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534894 1362
25 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 02-02-94 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534895 1363
26 Trần Đoan Thục  Hạnh Nữ 22-11-96 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534896 1364
27 Siu HĐâp Nữ 20-05-96 Gia Lai 2016 Khá B535054 1365
28   HHoàn Nữ 20-10-94 Đắk Nông 2016 Khá B534898 1366
29 RCăm HKhuy Nữ 10-01-94 Đắk Lắk 2016 Khá B534899 1367
30 Nay HNga Nữ 30-11-93 Đắk Lắk 2016 Khá B534900 1368
31 Siu HNghe Nữ 20-01-96 Gia Lai 2016 Khá B534901 1369
32 Siu  HNhip Nữ 13-04-95 Gia Lai 2016 Khá B534902 1370
33 Hà Thị Thanh Hoa Nữ 18-02-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534903 1371
34 Đoàn Thị Hòa Nữ 02-02-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534904 1372
35 Ksor HReo Nữ 02-01-95 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534905 1373
36   HThoan Nữ 02-07-94 Đắk Nông 2016 Khá B534906 1374
37 Tô Thị  Huệ Nữ 24-07-95 Gia Lai 2016 Khá B534907 1375
38 Nguyễn Lâm T.Thảo Hương Nữ 08-06-96 Đắk Lắk 2016 Khá B535056 1376
39 Phạm Thị Thu Hương Nữ 26-10-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534909 1377
40 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 25-06-96 Gia Lai 2016 TB.Khá B534910 1378
41 Nguyễn Thị  Hường Nữ 03-11-96 Nam Định 2016 TB.Khá B534911 1379
42 Trần Thanh  Huyền Nữ 27-03-94 Tuyên Quang 2016 Khá B534912 1380
43 Ksor HVươn Nữ 20-04-95 Gia Lai 2016 TB.Khá B534913 1381
44 HLanh Jiê Nữ 10-07-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534914 1382
45 HMi K Buôr Nữ 01-01-92 Đắk Lắk 2016 Khá B534915 1383
46 HLê Na Niê Kdăm Nữ 02-08-96 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534916 1384
47 Nguyễn Thị Lành Nữ 12-09-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534917 1385
48 H My Liêng Nữ 07-05-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534918 1386
49 HNgen Liêng Hót Nữ 12-02-94 Đắk Lắk 2016 Khá B534919 1387
50 H Din Liêng Hót Nữ 20-08-95 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534920 1388
51 Đồng Thị Liễu Nữ 23-05-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534921 1389
52 Phan Thị Cẩm  Linh Nữ 29-05-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534922 1390
53 Lê Thị Thu Linh Nữ 21-02-96 Gia Lai 2016 Khá B534923 1391
54 Bùi Thị Bích Lược Nữ 06-03-95 Kon Tum 2016 Khá B534924 1392
55 Nguyễn Thị Mỹ  Lượng Nữ 02-02-96 Gia Lai 2016 Khá B534925 1393
56 Nguyễn Thị  Luyến Nữ 12-03-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534926 1394
57 Nguyễn Thị  Nữ 17-07-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534927 1395
58 HSrang M Bôn Nữ 10-03-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534928 1396
59 Nguyễn Thị Mai Nữ 01-01-94 Đắk Lắk 2016 Khá B534929 1397
60 Lê Họa Mi Nữ 09-03-90 Kon Tum 2016 Khá B534930 1398
61 Đoàn Thị Bảo  My Nữ 14-03-96 Gia Lai 2016 Khá B534931 1399
62 Đậu Thị Hằng Nga Nữ 16-02-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534932 1400
63 Nguyễn Thị  Ngân Nữ 20-11-96 Gia Lai 2016 Khá B534933 1401
64 H Blong Niê Nữ 20-02-93 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534934 1402
65 HNũi Niê Nữ 10-12-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534935 1403
66 Nguyễn Thị Hồng  Phương Nữ 08-07-93 Đắk Lắk 2016 Khá B535060 1404
67 Huỳnh Thị  Phượng Nữ 05-12-95 Đắk Nông 2016 Khá B534937 1405
68 Hà Thị Quỳnh Nữ 08-01-78 Hòa Bình 2016 Khá B534938 1406
69 Hà Thị  Quỳnh Nữ 08-02-96 Phú Thọ 2016 TB.Khá B534939 1407
70 HPháo RCăm Nữ 09-02-94 Đắk Lắk 2016 Khá B534940 1408
71 Lê Thị Hồng Sơn Nữ 05-10-96 Bình Định 2016 Khá B534941 1409
72 Nguyễn Thị Hồng  Sương Nữ 16-10-95 Đắk Lắk 2016 Khá B534942 1410
73 Nguyễn Thị Hồng  Thắm Nữ 02-12-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534943 1411
74 Đinh Thị Than Nữ 03-03-95 Gia Lai 2016 Khá B534944 1412
75 Nguyễn Kiều Quỳnh Thạnh Nữ 20-02-96 Quảng Ngãi 2016 Khá B535055 1413
76 Phan Thị Thu Thảo Nữ 04-04-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534946 1414
77 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 13-04-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534947 1415
78 Hồ Thị Thu Thảo Nữ 11-01-96 Hà Tĩnh 2016 Khá B534948 1416
79 Phạm Minh  Thu Nữ 14-07-96 Phú Yên 2016 Khá B534949 1417
80 Huỳnh Thị  Thuỷ Nữ 05-01-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534950 1418
81 Lê Diễm Thùy Nữ 19-10-95 Kon Tum 2016 TB.Khá B534951 1419
82 Mã Thị Thu Thủy Nữ 23-12-96 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534952 1420
83 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 06-05-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534953 1421
84 Lê Thị Hoài  Trâm Nữ 19-04-96 Đắk Lắk 2016 Khá B535057 1422
85 Phạm Thị Thùy  Trang Nữ 23-04-96 Gia Lai 2016 Khá B534954 1423
86 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 15-01-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534955 1424
87 Nguyễn Thị Huyền  Trang Nữ 24-09-96 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534956 1425
88 Phạm Út Trinh Nữ 16-10-95 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534957 1426
89 Trần Thị Cẩm Nữ 20-09-90 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534958 1427
90 Trần Thị Tuyên Nữ 22-02-96 Nghệ An 2016 TB.Khá B534960 1428
91 Huỳnh Thị  Tuyết Nữ 20-10-96 Gia Lai 2016 Khá B534959 1429
92 Lê Thị Vân Nữ 09-09-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534961 1430
93 Hà Thị Tường  Vân Nữ 24-09-96 Đắk Lắk 2016 Khá B534962 1431
94 Wêr Nữ 28-05-96 Đắk Lắk 2016 TB.Khá B534963 1432
95   Y Hằng Nữ 03-03-96 Kon Tum 2016 Khá B534964 1433

 

Theo QĐ số: 127/QĐ-TCTS ngày 18 tháng 8 năm 2016 - (Lớp MNVB2 - 2016 - MN04A)

TT Họ & tên Giới
tính
Ngày sinh Nơi sinh Năm
TN
Xếp Loại TN Số hiệu
văn bằng
Số vào sổ
cấp bằng
1 Trần Thị Mỹ  Ái Nữ 12/01/1990 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534965 1434
2 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 16/02/1987 Gia Lai 2016 Giỏi B535058 1435
3 Lê Xuân Anh Nữ 10/07/1973 Thanh Hóa 2016 Khá B534967 1436
4 Trịnh Thị Kim Châu Nữ 05/02/1990 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534968 1437
5 Nguyễn Thị Ngọc  Dung Nữ 19/07/1982 Huế 2016 Giỏi B534969 1438
6 Hà Thị Thùy Dung Nữ 30/12/1987 Đắk Lắk 2016 Khá B534970 1439
7 Trần Thị Đình  Hậu Nữ 20/12/1992 Đắk Lắk 2016 Khá B534971 1440
8 Bùi Thị  Hiên Nữ 06/11/1984 Thái Bình 2016 Giỏi B534972 1441
9 Đậu Thị  Hiền Nữ 30/08/1970 Hà Tĩnh 2016 Giỏi B534973 1442
10   HLêVa Nữ 04/01/1994 Gia Lai 2016 Giỏi B534974 1443
11 Nguyễn Thị  Hồng Nữ 09/7/1988 Hưng Yên 2016 Giỏi B534975 1444
12 Trần Thị Hương Nữ 20/10/1990 Hà Tĩnh 2016 Giỏi B534976 1445
13 Lộc Thị  Hường Nữ 10/08/1990 Lạng Sơn 2016 Giỏi B534977 1446
14 Phan Thị  Lam Nữ 20/10/1989 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534978 1447
15 Nguyễn Thị Thanh  Lam Nữ 10/01/1992 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534979 1448
16 Nguyễn Thị Tuyết  Lan Nữ 22/08/1991 Quãng Ngãi 2016 Giỏi B534980 1449
17 Phan Thị  Liên Nữ 04/10/1992 Bình Định 2016 Giỏi B534981 1450
18 Bùi Thị Kim Linh Nữ 12/07/1990 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534984 1451
19 Lê Thị  Loan Nữ 19/09/1993 Đắk Lắk 2016 Khá B534985 1452
20 Nguyễn Thị  Loan Nữ 27/10/1993 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534986 1453
21 Phan Thị  Lung Nữ 08/07/1985 Hà Tĩnh 2016 Giỏi B534987 1454
22 Nguyễn Thị  Luyến Nữ 03/06/1990 Hà Nội 2016 Giỏi B534988 1455
23 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 05/10/1992 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534989 1456
24 Nguyễn Thị  Nữ 08/02/1985 Thanh Hóa 2016 Giỏi B534990 1457
25 Huỳnh Thị Kiều My Nữ 05/12/1993 Đắk Lắk 2016 Khá B534991 1458
26   Na Wi Nữ 29/06/1993 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534992 1459
27 Phan Thị Nghị Nữ 20/02/1990 Hà Tĩnh 2016 Giỏi B534993 1460
28 Nguyễn Thế  Nghị Nữ 29-01-73 Thái Bình 2016 Khá B534994 1461
29 Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc Nữ 04/09/1993 Hà Tĩnh 2016 Giỏi B534995 1462
30 Trịnh Thị Thảo Nguyên Nữ 30/05/1991 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534996 1463
31 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nữ 25/05/1992 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534997 1464
32 Nguyễn Thị Nhung Nữ 04-11-93 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534998 1465
33 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 20/09/1990 Đắk Lắk 2016 Giỏi B534999 1466
34 HTrương Niê Nữ 28/04/1987 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535000 1467
35 HNguyết Niê Nữ 28/01/1992 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535001 1468
36 HNguôt Niê Nữ 20/06/1994 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535002 1469
37 Nguyễn Thị Anh  Pha Nữ 18/12/1989 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535003 1470
38 Nguyễn Thị Thu  Phương Nữ 20/06/1989 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535004 1471
39 Phùng Thị Phương Nữ 03/09/1984 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535005 1472
40 Nguyễn Thị  Quyên Nữ 23/10/1994 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535006 1473
41 Nguyễn Thị  Thanh Nữ 09/02/1989 Ninh Bình 2016 Giỏi B535007 1474
42 Phạm Thị  Thảo Nữ 20-07-92 Đắk Lắk 2016 Khá B535008 1475
43 Nguyễn Thị  Thơm Nữ 06/4/1983 Hà Tĩnh 2016 Khá B535009 1476
44 Nguyễn Thị  Thu Nữ 19/09/1984 Nghệ An 2016 Giỏi B535010 1477
45 Nguyễn Thị Thư Nữ 01-01-80 Quảng Ngãi 2016 Giỏi B535011 1478
46 Nguyễn Thị Xuân Thương Nữ 13-12-92 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535012 1479
47 Nguyễn Thị Thương Thương Nữ 21/11/1988 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535013 1480
48 Nguyễn Thị Thanh  Thúy Nữ 21/02/1970 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535014 1481
49 Phạm Thị Phương Thùy Nữ 05/05/1994 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535015 1482
50 Nguyễn Thị Thủy Nữ 24/04/1984 Thái Bình 2016 Giỏi B535059 1483
51 Phạm Thanh  Thủy Nữ 14/10/1988 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535017 1484
52 Nguyễn Thị Lệ  Thủy Nữ 12/06/1991 Đắk Lắk 2016 Khá B535018 1485
53 Hoàng Vy Bảo Trâm Nữ 20/08/1984 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535019 1486
54 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 24-05-91 Đắk Lắk 2016 Khá B535020 1487
55 Trần Thị Trang Nữ 02/09/1987 Quảng Ngãi 2016 Giỏi B535021 1488
56 Đào Thị Trang Nữ 31/07/1990 Hà Nam  2016 Giỏi B535022 1489
57 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/10/1988 Hà Tĩnh 2016 Khá B535023 1490
58 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 09/07/1991 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535024 1491
59 Hoàng Thị  Tuấn  Nữ 20/02/1990 Thanh Hóa 2016 Giỏi B535025 1492
60 Phan Thị Kim  Tuyến Nữ 02/02/1992 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535026 1493
61 Dương Thị Linh Tuyền Nữ 08/09/1984 Hà Nam 2016 Khá B535027 1494
62 Trần Thị Như  Ý Nữ 23/08/1993 Đắk Lắk 2016 Giỏi B535028 1495

 

Theo Quyết định số 146d/TCTS-QĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016 - (Lớp VB2 - TNA)

TT Họ & tên Ngày tháng
năm sinh
Giới
tính
Nơi sinh Năm
TN
Xếp loại TN Số hiệu
văn bằng
Số vào sổ cấp bằng
1 Trần Thị Vân Anh 24/12/1990 Nữ Thanh Hóa 2016 Khá B535029 1496
2 Doãn Thị Lan Anh 05/02/1982 Nữ Hưng Yên 2016 Khá B535030 1497
3 Trần Thị Hải 08/06/1987 Nữ Nghệ an 2016 Khá B535031 1498
4 Phan Ngọc Hồng  Hạnh 05/10/1986 Nữ Sóc Trăng 2016 Khá B535032 1499
5 Phan Thị Hoa 05/07/1968 Nữ Nam Định 2016 Giỏi B535033 1500
6 Trần Công Khanh 28/02/1978 Nam TP. Hồ Chí Minh 2016 TB.Khá B535034 1501
7 Trần Thị Khánh 30/06/1993 Nữ Bình Định 2016 Giỏi B535061 1502
8 Hồ Thị  Lanh 10/05/1987 Nữ Quảng Nam 2016 Khá B535036 1503
9 Đỗ Kim Lệ 28/04/1958 Nữ Tiền Giang 2016 Khá B535037 1504
10 Lê Thị Kiều Linh 01/10/1977 Nữ Quảng Ngãi 2016 TB.Khá B535038 1505
11 Phạm Hồng  Minh 30/12/1992 Nữ Quảng Nam 2016 Khá B535039 1506
12 Tạ Thị Kim  Ngân 11/04/1991 Nữ Kiên Giang 2016 Khá B535040 1507
13 Lê Thị Ánh  Nguyệt 18/03/1992 Nữ Bình Định 2016 Giỏi B535041 1508
14 Võ Thị Hoàng Oanh 05/05/1990 Nữ Vũng Tàu 2016 Khá B535042 1509
15 Phạm Thị Đam San 03/03/1983 Nữ Ninh Bình 2016 TB.Khá B535043 1510
16 Yến Thanh Tâm 25/01/1993 Nữ Đắk Lắk 2016 Giỏi B535044 1511
17 Nguyễn Thị  Thơm 09/10/1991 Nữ Nam Định 2016 Giỏi B535045 1512
18 Nguyễn Thị  Thu 11/01/1984 Nữ Hà Tĩnh 2016 Khá B535046 1513
19 Lê Thị Thùy 02/08/1990 Nữ Đắk Lắk 2016 Khá B535047 1514
20 Lê Thị Bích Trâm 11/10/1985 Nữ TP. Hồ Chí Minh 2016 Khá B535048 1515
21 Trần Thị Thùy Trang 29/10/1990 Nữ Bình Thuận 2016 Giỏi B535049 1516
22 Thân Quỳnh Trang 05/08/1994 Nữ Quảng Nam 2016 Khá B535050 1517
23 Trần Cảnh Thị Uyên 29/10/1987 Nữ Quảng Nam 2016 Giỏi B535051 1518

 

Theo QĐ số: 94/2017/QĐ-TCTS ngày 20 tháng 04 năm 2017 - (Lớp MN04C2 - 2017)

STT Họ & Tên Ngày tháng
năm sinh
Giới
tính
Nơi sinh Năm tốt
nghiệp
Xếp loại tốt nghiệp Số hiệu
văn bằng
Vào sổ
cấp bằng
1 Đinh Thị Ngọc  Ánh 18/11/1994 Nữ Nghệ An 2017 Giỏi B535062 1521
2 Trần Thị Thu Ba 08/01/1984 Nữ Quảng Nam 2017 Giỏi B535105 1522
3 Nguyễn Thị Thanh Bình 11/10/1985 Nữ Quảng Bình 2017 Giỏi B535064 1523
4 HNgứt Buôn Krông 21/04/1991 Nữ Đắk Mil 2017 Khá B694340 1524
5 Nguyễn Thị  Gái 02/09/1985 Nữ Thanh Hóa 2017 Giỏi B535066 1525
6 Đặng Thị Thanh 30/06/1988 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535067 1526
7 Nguyễn Thị Hạnh 17/11/1983 Nữ Lai Châu 2017   B694342 1527
8 Rmah Hara 24/09/1994 Nữ Gia Lai 2017 Giỏi B535069 1528
9 Phan Thị  Hằng 29/08/1993 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535070 1529
10   HBé Tơr 20/10/1990 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535106 1530
11 Priêng HNi Phương 01/02/1992 Nữ Đắk Nông 2017 Khá B535108 1531
12 Nguyễn Thị Hợi 16-04-94 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535073 1532
13 Hồ Thị Bích Huệ 09/01/1993 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535074 1533
14 Hà Thị  Hương 02/02/1991 Nữ Thanh Hóa 2017 Giỏi B535075 1534
15 Vũ Thị Hương 26/07/1987 Nữ Thanh Hóa 2017 Khá B535076 1535
16 Nguyễn Thị  Hường 16/08/1991 Nữ Thanh Hóa 2017 Giỏi B535077 1536
17 Nay HYoach 28/07/1989 Nữ Gia Lai 2017 Giỏi B535078 1537
18 Nhữ Thị  Lệ 08/04/1985 Nữ Nam Định 2017 Giỏi B535079 1538
19 Hà Trúc  Linh 24/02/1991 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535080 1539
20 Hồ Thị  Loan 01/09/1993 Nữ Quảng Trị 2017 Khá B535081 1540
21 Vũ Thị  Lưu 08/05/1995 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535082 1541
22 Đặng Thị  01/02/1993 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535083 1542
23 Phan Thị Quỳnh  Mai 17/05/1995 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535084 1543
24 Huỳnh Thị Diễm  My 24/04/1990 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535085 1544
25 Phạm Thị Kim  Ngà 28/04/1985 Nữ Gia Lai 2017   B535086 1545
26 Văn Thị Mỹ Nhung 03/12/1991 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535087 1546
27 Hồ Thị Tuyết Nhung 12/02/1994 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535088 1547
28 Hoàng Thị Kim Oanh 25/08/1987 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535089 1548
29 Võ Thị Quý 12/02/1992 Nữ Bình Định 2017 Giỏi B535090 1549
30 Phạm Thị Bích Quyên 20/12/1984 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535091 1550
31 Nguyễn Thị Thái 20/06/1989 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535092 1551
32 Triệu Kim Thanh 23/03/1989 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535093 1552
33 Vũ Thị Hương  Thanh 22/10/1989 Nữ Nam Định 2017 Khá B535094 1553
34 Vũ Thị Thảo 20/06/1992 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535095 1554
35 Vi Thị Thiện 02/12/1991 Nữ Thanh Hóa 2017 Giỏi B535096 1555
36 Nguyễn Thị Thanh  Thùy 08/01/1980 Nữ Đồng Nai 2017 Giỏi B535107 1556
37 Lê Thị Kim Thủy 26/09/1994 Nữ Quảng Ngãi 2017 Khá B535098 1557
38 Trịnh Linh Trang 08/06/1993 Nữ Đắk Nông 2017 TB.Khá B535099 1558
39 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/08/1990 Nữ Gia Lai 2017   B535100 1559
40 Tạ Thị Bích Vân 08/10/1986 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535101 1560
41 Lê Thị Hồng Vân 03/08/1980 Nữ Đắk Lắk 2017 Giỏi B535102 1561
42 Phạm Thị Hà Vy 02/06/1993 Nữ Đắk Lắk 2017 Khá B535103 1562
43 Lê Thị  Yến 02/10/1994 Nữ Thanh Hóa 2017 Khá B535104 1563

Nguồn: Trung cấp Trường Sơn

CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH
===
Thông báo tuyển dụng năm 2022 01 cán bộ Phòng Tuyển sinh (Ưu tiên nam);05 giảng viên Chăn nuôi – Thú y;05 giảng viên Trồng trọt... Thông báo tuyển dụng năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng giáo viên tuyển dụng giáo viên chăn nuôi, thú ytuyển dụng giáo viên công nghệ thông tin Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019 Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2019,Thong bao tuyen sinh He trung cap chinh quy... DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY 04.04.2021 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA (2019 - 2021) - KHÓA THI NGÀY... DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI NGÀY 24.11.2019 NGHỀ : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 01 (2018 - 2019) - KHÓA THI... Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật Thông báo tuyển sinh lớp liên thông đại học Luật
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  tctruongsondaklak@gmail.com 
Điện thoại: 0262 8553 779 - 0262 8554 779 

Hotline: 0942.39.46.46 - 0971.312.412

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status