Trung cấp Trường Sơn
HOTLINE

0898.487.026 - 0978.11.46.46

TB Tuyển sinh

Cập nhật: 24/04/2023

SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

TRƯNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                                            Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

             TRƯỜNG SƠN

         Sổ: 01/TB-TTNNTHTS                                                                                   ĐắkLắk, ngày 05 Thảng 01 năm 2023

                                                                                             THÔNG BÁO

                                                              Tố chức tuyển sinh, bồi dưỡng ôn tập, thi và cấp chứng chỉ

                                                                           ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

                                                                           (theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT)

Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTTL-BGDĐT-BTTTT ngàỵ 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ quyết định số 836/QĐ-SGDĐT ngày 29/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn thông báo tổ chức tuyển sinh, ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. Thời gian học tập và thi:
 • Linh hoạt vào các ngày trong tuân hoặc cuối tuần;
 • Nội dung kiến thức theo Thông tư số 03/2014TT-BTTTT.
 1. Hồ sơ đăng ký dự thi:
 • Phiếu đăng ký theo mẫu;
 • 02 ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng (mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh);
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh.
 1. Kinh phí học tập và thi:
 • 750 đồng/ Thí tự do;
 • 350 đồng/ Thí sinh là học sinh THPT.
 1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn

Số 164 đường Phan Chu Trinh, p. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.

Số điện thoại liên hệ: 0978 95 06 28 (Thầy Trường) - 0949 18 15 15 (Cô Thủy)

Nơi nhận:

 • Các cơ quan, đơn vị;                                                                               GIÁM ĐỐC
 • Học viên;
 • Đăng tải Website;
 • Lưu: VT.                                                                                              Đỗ Văn Hương
Trung cấp Trường Sơn
===

Địa chỉ: Số 164 - Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
Website: trungcaptruongson.edu.vn
Email:  [email protected] 
Điện thoại: 0262 8554 779 - 0262 8553 779 

Hotline: 0898.487.026 -  0978.11.46.46

 

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status